protest

vt lalamika; pinga. protester n mpinzani; mlalamikaji. protestingly adv. ~ n lalamiko; taarifa (ya kulalamika au kupinga), kupinga, upingaji under ~ kwa kupinga. protestation n (formal) kukataa; kushuhudia; shahada.