propose

vt,vi 1 shauri. 2 pendekeza ~ somebody as a chairperson pendekeza mtu awe mwenyekiti. ~ the toast takia heri na afya. 3 ~ marriage (to somebody) posa. proposer n. proposal n 1 shauri. 2 pendekezo. 3 posa. 4 mradi. proposition n 1 neno, shauri, kauli, tamko. 2 swali, fumbo, suala. 3 wazo, rai, pendekezo. 4 a tough proposition (colloq) mtu/jambo/suala gumu (kushughulikia).