propagate

vt,vi 1 zaa, zalisha. 2 (spread) eneza, tangaza. propagator n. propagation n.