promote

vt 1 ~ to -pa daraja, pandisha cheo. 2 saidia kuanzisha/kupanga/ kusimamia; kuza. 3 tangaza, jenga milk ~s health maziwa hujenga afya. promoter n mtangazaji; (of sports) mdhamini. promotion n 1 kupanda cheo. 2 kuanzisha. 3 ukuzaji.