produce

vt 1 leta, onyesha.2 tengeneza, tunga, buni. 3 zaa, taga. 4 sababisha, leta, fanyiza. 5 (maths) ongeza urefu (of play, book etc) toa ~ a play tunga mchezo n mazao,mavuno. producible adj. producer n 1 mfanyizaji, mtenda kazi, mzalishaji (mali). 2 (of play) mtoaji/ mwonyeshaji mchezo. product n 1 mazao; bidhaa. 2 matokeo.3 (maths) zao. production n 1 uzalishaji. ~ line see assembly line. 2 mazmK(mali). 2 (of play) mtoaji/ mwonyeshaji mchezo. product n 1 mazao; bidhaa. 2 matokeo. 3 (maths) zao. production n 1 uzalishaji. ~ line see assembly line. 2 mazao; bidhaa. 3 (of play) utoaji/ uonyeshaji. productive adj 1 zalishi; (of land) -enye rutuba. 2 ~ of -enye kusababisha/kuzalisha, -enye kutoa -ingi; hodari kwa kutoa (kufanyiza, kuzaa). 4 nayozaa matunda (ya kazi). productiveness n. productively adv. productivity n tija. productivity agreement n marupurupu (kutokana na uzalishaji zaidi).