prod

vt ~ (at) 1 dukua; chokoa. 2 (fig) chokoza, chochea. n 1 mdukuo give a ~ tia mdukuo. 2 uchochezi. 3 chombo chenye ncha.