procrastinate

vi ahiri, kawia, chelewa, sitasita. procrastination n. procrastination is the thief of time (prov) kuchelewa ni kupoteza muda.