prima facie

adv,adj (L) (kama) inavyoonekana mwanzoni. ~ evidence n (leg) ushahidi wa kutosha (mpaka inapothibitika vinginevyo).