prevent

vt 1 ~ somebody (from doing something; something (from happening) zuia; kinza, kataza. 2 (arch) ongoza. preventable adj. prevention n kuzuia; zuio; kukinga; kinga. ~ ion is better than cure (prov) heri kuzuia kuliko kuponya; hadhari kabla ya hatari/athari. preventive adj -a kuzuia; -a kulinda; -a kukinga; -a hadhari. ~ive custody n kifungo cha hadhari. ~ive detention n kizuizini. ~ive medicine n utafiti wa dawa za kinga. ~ive officer n afisa forodha mzuiaji magendo. preventative n kinga.