prepare

vt,vi 1 tayarisha, andaa, zatiti ~ for examination jiandaa kwa mtihani. 2 pika ~ a meal pika chakula. 3 (construct) fanya. 4 be ~d to weza, kubali, -wa tayari. preparedness n. prep n (schoolboy slang for preparation) kazi ya nyumbani. preparation n 1 kutayarisha; matayarisho; kuandaa; maandalizi. 2 (mixture) mchanganyiko (wa chakula, dawa n.k.); (medicine) dawa. 3 (colloq abbr prep) kazi ya nyumbani. 4 (usu pl) maandalizi. preparatory adj -a matayarisho. preparatory school (US) shule ya matayarisho kwa sekondari/ chuo kikuu; (GB) shule ya msingi ya binafsi adv kwa njia ya matayarisho.