predominate

vi ~ (over) pita, zidi, shinda. predominant adj. predominant (over) -enye nguvu au athari juu ya wengine; kuu. predominantly adv. predominance n.