predispose

vt (formal) ~ somebody to something/to do something elekeza, ongoza, vuta. predisposition n predisposition to something/to do something kuelekeza; maelekezo.