preconceive

vt waza kabla ya ~d notion wazo kabla ya kuona/kujua. preconception n.