precipitate

vt,vi 1 (hasten) himiza, harakisha. 2 angusha, poromosha, tupa chini. ~ something/somebody into something tupa/ingiza kwenye/katika. 3 (chem) tenganisha maungo na myeyusho. 4 poza mvuke n vumbi/taka liangukalo katika maji yakituama adj -a harara; -a haraka; -epesi. precipitately adv. precipitation n 1 haraka nyingi; harara. 2 kutuama, kuanguka chini (k.m. vumbi katika maji). 3 kunyesha kwa mvua, theluji, n.k.