pre-exist

vi wako/ishi kabla. pre-existence maisha ya roho kabla ya mtu kuzaliwa. pre-existent adj.