polish

vt,vi 1 ~ up ng'arisha; ng'arika; kwatua; sugua. 2 (of character) adibisha, ongoza, noa. 3 ~ something off maliza haraka. n 1 ulaini; mng'aro; mwanga. 2 polishi: dawa ya kung'arisha/kukwatulia. 3 (fig) ustaarabu, malezi mazuri, adabu. polisher n mng'a rishaji.