please

vi,vt 1 (imper) (abbr of if you~) tafadhali. 2 pendeza; ridhisha he is hard to ~ ni vigumu kumpendeza, hapendezeki be anxious to ~ somebody wana hamu ya kumpendeza mtu. ~ God Mungu akipenda, Inshaallah; penda, taka just as you ~ upendavyo, hiari yako. as much as you ~ kadiri upendavyo. if you ~ (ironic) tafadhali, kama unaridhika. pleasing adj -a kupendeza, -zuri, -tamu, -a anasa. pleased adj -enye furaha. pleasingly adv. pleasure n 1 furaha; anasa; starehe; ridhaa. take ~ (doing) something furahi kufanya kitu I have much ~ in ninayo furaha kuu the ~ is mine ni furaha yangu man of ~ mtu mpotevu; fisadi; asherati sensual ~ furaha za mwili, ashiki. (compounds) ~boat n meli, mashua ya starehe. ~ -ground n uwanja wa burudani/ starehe. ~ -steamer n meli ya starehe. ~ -trip n safari ya starehe. vt pleasure somebody (arch) furahisha mtu kwa kujamiiana naye. ~loving/ ~ -seeking adj -a kutafuta starehe. 2 ridhaa, utashi. 3 kivutio, kipenda roho, vianisi. pleasurable adj -enye kuanisi. pleasurably adv.