plaza

n uwanda (katika Hispania); (US) mahala penye soko/gulio.