piece

piece

1 n 1 kipande. (be) in ~s vipande vipande. break (something) to ~s vunjika- vunjika (kutokana na ajali. come/take (something) to ~s gawanya, vunjavunja) go (all) to ~s changanyikiwa, haribikiwa. a ~ of cake (sl) rahisi sana. ~ by ~ kimoja kimoja. of a ~ with something (fig) -a tabia moja, -enye kulandana. 2 tukio/ kipande a ~ of luck bahati a ~ of advice ushauri a ~ of furniture samani, fanicha. give somebody a ~ of one's mind -pa mtu ukweli. say one's ~ toa maoni, nena; tongoa. 3 (of cloth etc) kipande, kipimo maalum/rasmi. ~ goods n vitambaa. 4 (in art generally) kazi; (mus) tungo. 5 (coin) sarafu. 6 bunduki; mzinga. 7 sehemu/kitu kimoja kati ya seti. 8 (of work) kipande. ~ work n kipande. vt (~ together) unganisha. ~ something out unganisha/ kamilisha (hadithi; nadharia; kitu). piecemeal adv kidogo kidogo, hatua kwa hatua adj -a kidogo kidogo ~ meal solution tanzuo la hatua kwa hatua.

piece

2 n (Fr) ~ de resistance 1 chakula kikuu. 2 tukio kuu.