petrify

vt,vi 1 geuza kuwa jiwe, fanya jiwe. 2 ogofya sana, tisha; (fig) ondolea uwezo wa kufikiri (kwa kutisha). petrifaction n.