persist

vi 1 ~ in something shikilia, chagiza; kataa kubadili kauli/msimamo. ~ in doing something ng'angania kufanya kitu. ~ with endelea kushughulikia. 2 endelea kuwepo/kuishi. persistence n. persistent adj. persistently adv.