perplex

vt 1 ~ (with) tatiza; fadhaisha. 2 tatanisha, kanganya. perplexed adj. perplexedly adv. perplexity n 1 mfadhaiko; mkanganyo. 2 kitu kinachosababisha mfadhaiko/ mkanganyiko.