permit

vt,vi ruhusu. n ruhusa, idhini, kibali. permissible adj -a kukubalika, -a kuruhusika. permissibly adv. permission n ruhusa, idhini. permissive adj 1 -enye kuruhusu. 2 -enye kutoa uhuru (wa kuona na kutenda). permissiveness n.