permeate

vt,vi ~ (through/among) sambaa/penya na enea. permeation n upenyaji na ueneaji, usambaaji. permeable adj. permeability n uwezo wa kupenyeka; mpenyo.