perform

vt,vi 1 tenda, tekeleza ~ one's duty timiza wajibu. 2 cheza/imba/piga muziki; onyesha (mbele ya hadhira). performer n mchezaji/mwimbaji/ mutribu. performance n 1 utendaji; uigizaji; upigaji muziki, n.k. 2 (achievement) tendo bora, tendo kuu (la ujasiri, akili, ustadi n.k.). 3 (action) maonyesho, mchezo.