per

prep kwa (kila) (moja) ~ month kwa (kila) mwezi (mmoja) ~ cent kwa kila mia. ~capita adv kwa kila mtu.