patrol

vt,vi linda/fanya doria (katika mji, kambi n.k.). n 1 doria. 2 watu, meli au ndege za doria. 3 (US) ~ wagon n karandinga.