passim

adv kwa kutokea kila mara (katika kitabu); pote.