partake

vt,vi (dated, formal) ~ of something 1 shiriki, onja; chukua sehemu ya. 2 -wa na hali/sifa fulani. parterre n 1 (in a garden) sehemu tambarare yenye tuta la maua/nyasi. 2 (in a theatre) gorofa ya juu ya ukumbi,sehemu ya nyuma ya ukumbi.