pare

vt menya; kata, punguza. parings n (pl) kilichomenywa; kilichokatwa. nail-parings n kucha zilizokatwa.