pander

vi 1 shawishi, tia moyo. 2 kuwadia n kuwadi.