owe

vt,vi 1 ~ somebody something; ~something to somebody; ~for something wiwa; -wa na deni be ~d a debt wia deni, dai he ~s me money namdai, awiwa nami; namwia. 2 (owe to) wajibika, paswa na pasa; -wa na (kitu) kwa sababu ya; -wa haki ya I ~ respect to my father inanipasa kumheshimu baba ~ no thanks to omebody -tomwia mtu shukrani. 3 ~ something to something pata kwa, tokana na I ~ my wealth to my father utajiri wangu unatokana na baba yangu I ~ my succes to hard work mafanikio yangu yanatokana na jitihada zangu. owing adj -enye kudaiwa, -siolipwa bado money is owing by me nawiwa fedha na mtu prep owing to kwa sababu ya it is all owing to you yote ni juu yako/kwa sababu yako owing to the floods the road is impassable kwa sababu ya mafuriko barabara haipitiki.