overhead

adv juu (ya kichwa) adj 1 -a juu (ya kichwa). 2 (of business) -a uendeshaji; (expenses/charges) gharama za uendeshaji k.v. kodi, ushuru, mishahara n.k..