overflow

vt,vi 1 furika the toilet is ~ing choo kimefurika. 2 ~ with -jaa, jawa na the mother was ~ing with happiness mama alikuwa amejawa na furaha. n 1 mafuriko. 2 (superfluity) ziada. 3 (outlet) mahali pa kutokeza maji.