overboard

adv kutoka kwenye chombo, toka chomboni fall/jump ~ anguka/ruka kutoka kwenye chombo throw somebody~ (fig) tupa, telekeza. go ~ (colloq) vutiwa mno na.