overblown

adj 1 (of flowers) -liochanua, wazi kabisa; -lioanza kuharibika. 2 -enye madoido mengi mno, -a kupita kiasi.