over-populated

adj lio na watu wengi mno. overpopulation n.