outspread

adj -enye kuenea/ kutandazika; -lionyooka.