otiose

adj (formal) sio na maana, bila matumizi maalum, siohitajika; sio na kazi.