ostensible

adj 1 -a juu juu, sio kweli/ halisi. 2 liobashiriwa; liotangazwa. ostensibly adv.