or

conj 1 au, ama. ~ else kama sivyo; la sivyo, ama sivyo. whether... ~ whether you come ~ not it's all the same to me uje usije ni mamoja kwangu. 2 ~ so kama hivyo, kitu kama hicho; hivi.