option

n 1 uchaguzi, hiari, haki ya kutenda the ~ is yours uchaguzi ni wako there is no ~ hakuna budi, sharti, hakuna hiari, lazima I have no ~ but to go ni lazima niende imprisonment without the ~ of a fine kifungo bila hiari ya kulipa faini none of the ~s is satisfactory hakuna uchaguzi wa haja, uchaguzi wa aina yoyote hauridhishi. local ~ n haki ya kuamua (jambo) kwa kura. 2 mambo ya kuchaguliwa. leave one's ~s open tojifunga (na jambo). optional adj. optionally adv.