only

adj -a pekee, -a peke ~ child mtoto pekee adv 1 tu, basi he ~ yeye tu he can ~ say 'no' anaweza tu kusema `la' if ~ he would come laiti angekuja. 2 ~ too sana, kabisa. I shall be ~ too glad nitafurahi sana the news proved ~ too true habari zilithibitika kuwa ni kweli kabisa conj ila, lakini, isipokuwa I would do it with pleasure ~ I have no time ningeifanya kwa furaha lakini sina nafasi. ~that isipokuwa, kwamba, ila tu.