once

adv 1 mara moja Juma came here ~ Juma alikuja hapa mara moja we go to the cinema ~ a week huwa tunakwenda sinema mara moja kwa wiki. ~ more tena, mara nyingine. ~ or twice; ~ and ~ again; ~ in a while mara chache tu. (for) this ~; (just) for ~ mara hii tu. 2 hapo kale, hapo nyuma, wakati fulani he ~ lived here, hapo nyuma/wakati fulani aliwahi kuishi hapa. (in story-telling style) ~ upon a time hapo zamani. 3 never ~; not ~ hata mara moja he never ~ agrees with us hakubaliani nasi hata mara moja. 4 at ~ mara moja, bila kuchelewa; papo hapo come here at ~ njoo hapa mara moja at ~ he collapsed papo hapo alizirai; wakati huohuo; kwa wakati mmoja don't do many things at ~ usifanye mambo mengi kwa wakati mmoja. all at ~ ghafla all at ~ I saw him ghafla nilimwona. get/give somebody/something the ~-over (colloq) tupia kitu/mtu macho, pitia.