numeral

adj -a numerali, -a hesabu, -a tarakimu. n numerali, tarakimu, herufi ya hesabu. Arabic ~ n namba k.v. 1,2,3,4, n.k. Roman ~ n namba k.v. I, II, III, IV, n.k.. numerable adj -enye kuhesabika. numerate adj -enye ujuzi wa hesabu. numeration n hesabu, kuhesabu ~ system mfumo wa numerali. numerator n kiasi. numerical adj -a numerali numerical methods mbinu za numerali. numerous adj ingi.