nowhere

adv si...mahali popote I went ~ sikuenda popote the man is ~ to be seen yule mtu haonekani mahali popote. be/come in ~ shindwa kabisa.