nourish

vt 1 lisha; stawisha; rutubisha. 2 tunza (jambo) moyoni. nourishment n chakula.