noble

adj 1 -a kilodi; (Islam) sharifu. 2 adili, -enye tabia nzuri. n (also) nobleman n lodi; (Islam) sharifu; mtu mwenye cheo (daraja) kikubwa. nobly adv vema, vizuri, kwa uadilifu. nobility n 1 ulodi; (Islam) usharifu. 2 (character) wema, uadilifu, uungwana. 3 (class) malodi, waungwana; (Islam) masharifu.