no

adj 1 hapana, hakuna, hamna there is ~ food hakuna chakula I have ~ money sina pesa ~ doubt hapana shaka ~ mistake hapana kosa,si kosa it's ~ distance si mbali he had ~ luck hakuwa na bahati he is ~ fool yeye si mpumbavu. 2 marufuku ~ entrance marufuku kuingia ~ smoking usivute sigara. ~ nonsense! hapana upuuzi! 3 (in phrases) it's ~ go (colloq) haiwezekani. be ~ good/ use -wa bure. be ~ wonder (that) tokuwa jambo la ajabu (kwamba). in ~ time haraka sana, mara moja. ~ -go- area n eneo ambapo polisi/jeshi hawawezi kuingia. ~ - man's - land n eneo katikati ya majeshi mawili ya maadui; eneo huru rain or ~ rain mvua inyeshe isinyeshe. 4 (with -ing) there is ~ mistaking what was meant haiwezekani kukosea ni jambo gani lilimaanishwa/lilikusudiwa adv (used with comp) zaidi he's ~older hajazeeka zaidi~ fewer than a hundred haipungui mia moja he will come ~ more haji tena whether or ~ kwa vyovyote whether or ~ you will come upende usipende utakuja. n kukataa; hapana I won't take ~ for an answer hakuna kukataa the ~es have it wapingaji wameshinda (particle) hapana, la are you tired? No Umechoka? Hapana. ~body/ ~one (pron) hakuna, si mtu ~ body is there hapana mtu ~ body knows hakuna ajuaye a mere ~ body mtu wa bure. ~ how adv (colloq) kwa njia yoyote ile.