nibble

vt,vi 1 ~ (at) nyofoa. 2 (fig) onyesha kuvutiwa (bila kutoa uamuzi). n unyofozi.